buď

entweder

buď ... alebo
entweder... oder
εntˈveːdɐ... ˈoːdɐ
Buď bol opitý, alebo nadrogovaný.
Er war entweder betrunken oder unter Einfluss von Drogen.
eːɐ vaːɐ εntˈveːdɐ bəˈtrʊŋkn ˈoːdɐ ˈʊntɐ ˈainflʊs fɔn ˈdroːgn
Buď zavoláme, alebo pošleme mail.
Wir rufen Sie an oder senden Ihnen eine E-Mail.
viːɐ ˈruːfn ziː an ˈoːdɐ ˈzεndn ˈiːnən ˈainə ˈiːmεil
Buď teraz alebo nikdy.
Entweder jetzt oder nie(mals).
εntˈveːdɐ jεtst ˈoːdɐ niː(maːls)