zrušiť

aufheben, absagen

Chcel by som zrušiť rezerváciu.
Ich möchte eine Buchung/Reservierung stornieren.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈbuːxʊŋ/rezεrˈviːrʊŋ ʃtɔrˈniːrən
Stretnutie sa zrušilo.
Der Termin wurde abgesagt.
deːɐ tεrˈmiːn ˈvʊrdə ˈapgəzaːkt
Otroctvo bolo zrušené v...
Die Sklaverei wurde... abgeschafft.
diː sklaːvəˈrai ˈvʊrdə... ˈapgəʃaft