zraz

Treffen n

Kedy/Kde si dáme zraz?
Wann/Wo treffen wir uns?
van/voː ˈtrεfn viːɐ ʊns?
Dali sme si zraz v sobotu.
Wir haben unser Treffen für Samstag verabredet.
viːɐ ˈhaːbn ˈʊnzɐ ˈtrεfn fyːɐ ˈzamstaːk fεɐˈ|apreːdət
Zraz (je) o 6. hod.
Treffzeit (ist) um 6 Uhr.
ˈtrεftsait (ɪst) ʊm zεks uːɐ