znieť

tönen, (pôsobiť) klingen

To znie dobre/zaujímavo.
Das klingt gut/interessant.
das ˈklɪŋt guːt/ɪntərεˈsant
To mi znie povedome.
Das kommt mir vertraut vor.
das kɔmt miːɐ fεɐˈtraut foːɐ
Neznie to ako príliš dobrý nápad.
Das scheint keine besonders gute Idee zu sein.
das ʃaint ˈkainə bəˈzɔndɐs ˈguːtə iˈdeː tsuː zain
Odkaz znel: “Ahoj, Ling, ...”
Die Nachricht lautete: “Hallo Ling,...”
diː ˈnaːxrɪçt ˈlautətə haˈloː lɪŋˌ...