znamenať

1(mať nejaký význam) bedeuten, heißen

Čo to slovo znamená?
Was bedeutet das Wort?
vas beˈdɔytət das vɔrt?
To ale nič neznamená.
Das hat nichts zu bedeuten.
das hat nɪçts tsuː bəˈdɔytn
OSN znamená Organizácia spojených národov.
UNO heißt Vereinte Nationen.
ˈuːno haist fεɐˈ|aintə naˈtsioːnən
Mlčanie znamená súhlas.
Wer schweigt, bejaht.
veːɐ ʃvaiktˌ bəˈjaːt

2(mať hodnotu) bedeuten

To by pre mňa veľa znamenalo.
Das würde mir viel bedeuten.
das ˈvʏrdə miːɐ fiːl bəˈdɔytn
Peniaze tu veľa neznamenajú.
Geld bedeutet hier wenig.
gεlt beˈdɔytət hiːɐ ˈveːnɪç