žiť

leben

Ako žiješ?
Wie geht es denn so?
viː geːt εs dεn zoː?
Žijú ešte vaši rodičia?
Leben Ihre Eltern noch?
ˈleːbn ˈiːrə ˈεltɐn nɔx?
Žije? (je nažive?)
Ist er am Leben?
ɪst eːɐ am ˈleːbn?
nežije.
Er lebt nicht mehr.
eːɐ leːpt nɪçt meːɐ
Žije u svojej babky.
Er lebt bei seiner Oma.
eːɐ leːpt bai ˈzainɐ ˈoːma
Žijem z 500 eur mesačne.
Ich lebe von 500 Euro monatlich.
ɪç ˈleːbə fɔn ˈfʏnfhʊndɐt ˈɔyro ˈmoːnatlɪç
Žijeme na dlh.
Wir leben auf Pump.
viːɐ ˈleːbn auf pʊmp
Kde žiješ? (preber sa)
Wo lebst du denn?
voː leːpst duː dεn?
Žijú od výplaty k výplate.
Sie leben von Monat zu Monat.
ziː ˈleːbn fɔn ˈmoːnat tsuː ˈmoːnat