žiaden, žiadny

kein

Nemám žiadnych nepriateľov.
Ich habe keine Feinde.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈfaində
V žiadnom prípade! (odmietnutie)
Keinesfalls!, Auf keinen Fall!
ˈkainəsfals!ˌ auf ˈkainən fal!
Žiadne výhovorky!
Keine Ausreden!
ˈkainə ˈausreːdn!
Nemám žiadnu inú možnosť.
Ich habe keine andere Möglichkeit.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈandərə ˈmøːklɪçkait
Nie je s tebou žiadna zábava.
Mit dir ist nichts anzufangen.
mɪt diːɐ ɪst nɪçts ˈantsufaŋən
Žiaden strach!, Žiadne strachy!
Keine Angst!
ˈkainə aŋst!
Lepší (aspoň) nejaký, ako žiadny.
Besser irgendeiner als gar keiner.
ˈbεsɐ ˈɪrgnt|ainɐ als gaːɐ ˈkainɐ