žiadať

bitten, fordern, verlangen

Nežiadajte to odo mňa.
Verlangen Sie das nicht von mir.
fεɐˈlaŋən ziː das nɪçt fɔn miːɐ
To od nich nemôžem žiadať.
Das kann ich von ihnen nicht verlangen.
das kan ɪç fɔn ˈiːnən nɪçt fεɐˈlaŋən
Žiadajú nemožné.
Sie verlangen Unmögliches.
ziː fεɐˈlaŋən ˈʊnmøːklɪçəs
Žiada o miesto/prácu...
Er bewirbt sich um eine Stelle...
eːɐ bəˈvɪrpt zɪç ʊm ˈainə ˈʃtεlə
Je to žiadaný výrobok.
Es ist ein sehr beliebtes/gefragtes Produkt.
εs ɪst ain zeːɐ bəˈliːptəs/gəˈfraːktεs proˈdʊkt
Programátori sú dnes veľmi žiadaní.
Programmierer sind heute sehr gefragt.
prograˈmiːrɐ zɪnt ˈhɔytə zeːɐ gəˈfraːkt
Žiada si to istý čas.
Das braucht eine bestimmte Zeit.
das brauxt ˈainə bəˈʃtɪmtə tsait