že1

dass

Vieš, že je bystrý.
Du weißt, dass er klug ist.
duː vaistˌ das eːɐ kluːk ɪst
Sľúbil som, že tu zostanem.
Ich habe versprochen, hier zu bleiben.
ɪç ˈhaːbə fεɐˈʃprɔxnˌ hiːɐ tsuː ˈblaibn
Vyriešila to tak, že začala pracovať.
Sie hat es dadurch gelöst, dass sie zu arbeiten begann.
ziː hat εs ˈdaːdʊrç gəˈløːstˌ das ziː tsuː ˈarbaitn bəˈgan
Robil sa, že spí/tam nie je.
Er hat so getan, als ob er schlafen würde/dort nicht wäre.
eːɐ hat zoː gəˈtaːnˌ als ɔp eːɐ ˈʃlaːfn ˈvʏrdə/dɔrt nɪçt ˈvεːrə
Vyzerá to, že bude pršať.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Nie, že by som sa bál...
Nicht dass ich Angst hätte...
nɪçt das ɪç aŋst ˈhεtə
Hlavne, že...
Hauptsache, dass...
ˈhauptzaxəˌ das