zdržať, zdržiavať

aufhalten, verzögern

Dlho ťa/vás nezdržím.
Ich werde dich/Sie nicht lange aufhalten.
ɪç ˈveːɐdə dɪç/ziː nɪçt ˈlaŋə ˈaufhaltn
Čo ťa tak zdržalo?
Was hat dich aufgehalten?
vas hat dɪç ˈaufgəhaltn?
Ospravedlňujem sa za to zdržanie.
Entschuldigen Sie die Verspätung.
εntˈʃʊldɪgn ziː diː fεɐˈʃpεːtʊŋ
Už vás nebudem dlhšie zdržiavať.
Ich werde Sie nicht länger aufhalten.
ɪç ˈveːɐdə ziː nɪçt ˈlεŋɐ ˈaufhaltn
Nezdržuj ma, mám prácu.
Halte mich nicht von der Arbeit ab.
ˈhaltə mɪç nɪçt fɔn deːɐ ˈarbait ap
Nezdržujte ma. (musím ísť)
Lassen Sie mich gehen.
ˈlasn ziː mɪç ˈgeːən