zdravie

Gesundheit f

Na vaše zdravie!
Auf Ihr Wohl!, Zu Ihrem Wohl!
auf iːɐ voːl!ˌ tsuː ˈiːrəm voːl!
Zničíš si zdravie.
Du ruinierst deine Gesundheit.
duː ruiˈniːɐst ˈdainə gəˈzʊnthait
Zdravíčko! (pozdrav)
Grüß dich!
gryːs dɪç!
Na zdravie! (prípitok)
Prosit!, Zum Wohl!
ˈproːzɪt!ˌ tsʊm voːl!
Na zdravie! (pri kýchnutí)
Gesundheit!
gəˈzʊnthait!
zdraviu prospešný
gesundheitsfördernd
gəˈzʊnthaitsfœrdɐnt
zdraviu škodlivý
gesundheitsschädlich
gəˈzʊnthaitsʃεːtlɪç