zaviesť

1(vedením dostať) führen, bringen, leiten

Zavedieš nás tam?
Bringst du uns hin?
brɪŋst duː ʊns hɪn?
Zavediem vás tam.
Ich bringe Sie hin.
ɪç ˈbrɪŋə ziː hɪn
Zaviedol som ju domov.
Ich habe sie nach Hause gebracht.
ɪç ˈhaːbə ziː naːx ˈhauzə gəˈbraxt
Zavediem vás do jeho kancelárie.
Ich bringe Sie in sein Büro.
ɪç ˈbrɪŋə ziː ɪn zain byˈroː

2(novinku ap.) einführen

Chcú znova zaviesť trest smrti.
Man möchte die Todesstrafe wieder einführen.
man ˈmœçtə diː ˈtoːdəsʃtraːfə ˈviːdɐ ˈainfyːrən
V dome ešte nezaviedli elektrinu.
In dem Haus wurde noch kein Strom gelegt.
ɪn deːm haus ˈvʊrdə nɔx kain ʃtroːm gəˈleːkt