zaviazať

(zu)binden, (zu)schnüren, (ovinúť) verbinden

Nemal zaviazané šnúrky.
Er hatte die Schnürsenkel nicht zugebunden.
eːɐ ˈhatə diː ˈʃnyːɐzεŋkl nɪçt ˈtsuːgəbʊndn
Zaviaž si šnúrky.
Mach deine Schnürsenkel zu.
max ˈdainə ˈʃnyːɐzεŋkl tsuː
Vieš si zaviazať kravatu?
Kannst du dir eine Krawatte binden?
kanst duː diːɐ ˈainə kraˈvatə ˈbɪndn?
Ranu treba zaviazať.
Man muss die Wunde verbinden.
man mʊs diː ˈvʊndə fεɐˈbɪndn
Mala zaviazané koleno.
Sie hatte ein verbundenes Knie.
ziː ˈhatə ain fεɐˈbʊndənəs kniː
Zaviazali mu oči... (aby nevidel)
Man hat ihm die Augen... verbunden.
man hat iːm diː ˈaugn... ˈfεɐˈbʊndn
Bol by som vám zaviazaný, keby...
Ich würde Ihnen dankbar sein, wenn...
ɪç ˈvʏrdə ˈiːnən ˈdaŋkbaːɐ zainˌ vεn