zaujímať

interessieren

Koho to zaujíma?
Wen interessiert das?
veːn ɪntərεˈsiːɐt das?
Nezaujíma ma, čo hovoria.
Es interessiert mich nicht, was sie sagen.
εs ɪntərεˈsiːɐt mɪç nɪçtˌ vas ziː ˈzaːgn
To ma vôbec nezaujíma!
Das interessiert mich gar nicht!
das ɪntərεˈsiːɐt mɪç gaːɐ nɪçt!
Zaujíma ho veľa vecí.
Er interessiert sich für viele Sachen.
eːɐ ɪntərεˈsiːɐt zɪç fyːɐ ˈfiːlə ˈzaxn
Mohlo by vás zaujímať, že...
Es könnte Sie interessieren, dass...
εs ˈkœntə ziː ɪntərεˈsiːrənˌ das
Zaujímalo by ma, či...
Mich würde interessieren, ob...
mɪç ˈvʏrdə ɪntərεˈsiːrənˌ ɔp