zatvoriť

schließen, zumachen

Zatvor za sebou dvere.
Mach die Tür hinter dir zu.
max diː tyːɐ ˈhɪntɐ diːɐ tsuː
Zatvoril si okno?
Hast du das Fenster zugemacht?
hast duː das ˈfεnstɐ ˈtsuːgəmaxt?
Dvere sa zatvárajú samy. (automaticky)
(Die) Türen schließen automatisch.
(diː) ˈtyːrən ˈʃliːsn autoˈmaːtɪʃ
Zatvorte oči.
Machen Sie die Augen zu.
ˈmaxn ziː diː ˈaugn tsuː
Zatvárajú sa mi oči.
Mir fallen die Augen zu.
miːɐ ˈfalən diː ˈaugn tsuː
O koľkej zatvárajú obchody?
Um wie viel Uhr machen die Geschäfte zu?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈmaxn diː gəˈʃεftə tsuː?
V sobotu je/majú zatvorené.
Am Samstag ist/haben sie geschlossen.
am ˈzamstaːk ɪst/ˈhaːbn ziː gəˈʃlɔsn
Zatvorili ho (do väzenia).
Er wurde eingesperrt.
eːɐ ˈvʊrdə ˈaingəʃpεrt
Zatvorila sa vo svojej izbe.
Sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.
ziː hat zɪç ɪn ˈiːrəm ˈtsɪmɐ ˈaingəʃlɔsn