zasa, zase

wieder

Zasa je chorý.
Er ist wieder krank.
eːɐ ɪst ˈviːdɐ kraŋk
už zasa
schon wieder
ʃoːn ˈviːdɐ
zas a znova
wieder und wieder
ˈviːdɐ ʊnt ˈviːdɐ
Ja hrám na gitare, on zasa na klavíri.
Ich spiele Gitarre, er dagegen (spielt) Klavier.
ɪç ˈʃpiːlə giˈtarəˌ eːɐ daˈgeːgn (ʃpiːlt) klaˈviːɐ
Je to ďaleko, ale zase je tam krásne.
Es ist weit, aber dafür ist es dort schön.
εs ɪst vaitˌ ˈaːbɐ daˈfyːɐ ɪst εs dɔrt ʃøːn
ale zase... (na druhej strane)
aber wieder...
ˈaːbɐ ˈviːdɐ