zaradiť sa

sich einreihen, sich einordnen

Zaradil sa medzi najlepších.
Er gehörte zu den Besten.
eːɐ gəˈhøːɐtə tsuː deːn ˈbεstn
Odmietajú sa zaradiť do spoločnosti.
Sie lehnen es ab, sich der/an die Gesellschaft anzupassen.
ziː ˈleːnən εs apˌ zɪç deːɐ/an diː gəˈzεlʃaft ˈantsupasn