zajtra

morgen

Pošlem to hneď zajtra.
Ich schicke es gleich morgen.
ɪç ˈʃɪkə εs glaiç ˈmɔrgn
Od zajtra prestávam fajčiť.
Morgen höre ich auf zu rauchen.
ˈmɔrgn ˈhøːrə ɪç auf tsuː ˈrauxn
Zajtra sa zastavím. (navštívim ťa)
Morgen komme ich vorbei.
ˈmɔrgn ˈkɔmə ɪç foːɐˈbai
Zajtra mám narodeniny.
Morgen ist mein Geburtstag.
ˈmɔrgn ɪst main gəˈbuːɐtstaːk
od zajtra o týždeň
morgen in einer Woche
ˈmɔrgn ɪn ˈainɐ ˈvɔxə
zajtra ráno
morgen früh
ˈmɔrgn fryː