zábava

Spaß m, Vergnügen n

Príjemnú zábavu!
Viel Spaß!, Viel Vergnügen!
fiːl ʃpaːs!ˌ fiːl fεɐˈgnyːgn!
Je s ním zábava.
Man hat immer Spaß mit ihm.
man hat ˈɪmɐ ʃpaːs mɪt iːm
S tebou nie je žiadna zábava.
Du verstehst keinen Spaß.
duː fεɐˈʃteːst ˈkainən ʃpaːs
Poznám lepšiu zábavu než...
Ich kenne auch ein besseres Vergnügen als...
ɪç ˈkεnə aux ain ˈbεsərəs fεɐˈgnyːgn als
Pokazil nám zábavu.
Er hat uns den Spaß verdorben.
eːɐ hat ʊns deːn ʃpaːs fεɐˈdɔrbn
A je po zábave., Koniec zábavy.
Die Party ist vorbei.
diː ˈpaːɐti ɪst foːɐˈbai
pre zábavu
aus/zum Spaß, aus/zum Vergnügen
aus/tsʊm ʃpaːsˌ aus/tsʊm fεɐˈgnyːgn