vzduch

Luft f

Išiel na vzduch.
Er ging an die Luft.
eːɐ gɪŋ an diː lʊft
Vyhodili mu auto do vzduchu.
Sie haben ihm das Auto in die Luft gesprengt/gejagt.
ziː ˈhaːbn iːm das ˈauto ɪn diː lʊft gəˈʃprεŋt/gəˈjaːkt
Niečo visí vo vzduchu.
Etwas liegt in der Luft.
ˈεtvas liːkt ɪn deːɐ lʊft
Vzduch je čistý. (nehrozí nebezpečenstvo)
Die Luft ist rein/sauber.
diː lʊft ɪst rain/ˈzaubɐ