vyznať sa

sich auskennen

Vôbec sa v nej nevyznám.
Ich verstehe sie gar nicht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː gaːɐ nɪçt