vyzerať

aussehen

Ako vyzerá?
Wie sieht sie aus?
viː ziːt ziː aus?
Vyzerá skoro ako moja sestra.
Sie sieht fast so aus wie meine Schwester.
ziː ziːt fast zoː aus viː ˈmainə ˈʃvεstɐ
Nevyzerá na svoj vek.
Er sieht nicht seinem Alter entsprechend aus.
eːɐ ziːt nɪçt ˈzainəm ˈaltɐ εntˈsprεçnt aus
Vyzeral dobre/hrozne.
Er sah gut/schrecklich aus.
eːɐ zaː guːt/ˈʃrεklɪç aus
Ako vyzerám? (Pristane mi to?)
Wie sehe ich aus?
viː ˈzeːə ɪç aus?
Ty (ale) vyzeráš!
Wie siehst du denn aus?
viː ziːst duː dεn aus?
Vyzeral, akoby nemal ani potuchy.
Er sah so aus, als ob er keine Ahnung hätte.
eːɐ zaː zoː ausˌ als ɔp eːɐ ˈkainə ˈaːnʊŋ ˈhεtə
Vyzerá to, že...
Es sieht so aus, dass...
εs ziːt zoː ausˌ das
Vyzerá to na dážď.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Ako to vyzerá? (v akom je to stave)
Wie sieht's denn aus?
viː ziːts dεn aus?
Vyzeráš ako prasa.
Du siehst schäbig aus.
duː ziːst ˈʃεːbɪç aus
To nevyzerá veľmi sľubne/presvedčivo.
Das sieht nicht besonders vielversprechend/überzeugend aus.
das ziːt nɪçt bəˈzɔndɐs ˈfiːlfεɐʃprεçnt/yːbɐˈtsɔygnt aus
Vyzerá to s ním bledo.
Um ihn steht es schlecht.
ʊm iːn ʃteːt εs ʃlεçt
Vyzeral ako zmoknuté kura. (premočený)
Er sah aus wie eine gebadete Maus.
eːɐ zaː aus viː ˈainə gəˈbaːdətə maus
Vyzerala ako zmoknuté kura. (nešťastne)
Sie sah aus wie ein begossener Pudel.
ziː zaː aus viː ain ? ˈpuːdl