vyvinúť (sa), vyvíjať (sa)

entwickeln, (nátlak ap.) ausüben, (úsilie ap.) aufwenden

Vyvinieme všetko úsilie...
Wir machen alle Anstrengungen...
viːɐ ˈmaxn ˈalə ˈanʃtrεŋʊŋən
Vyvinul sa z toho pevný vzťah.
Es hat sich daraus eine enge Beziehung entwickelt.
εs hat zɪç daˈraus ˈainə ˈεŋə bəˈtsiːʊŋ εntˈvɪklt
Vyvíja sa to dobre.
Es entwickelt sich gut.
εs εntˈvɪklt zɪç guːt
Udalosti sa vyvíjajú rýchlo.
Die Ereignisse entwickeln sich schnell.
diː εɐˈ|aignɪsə εntˈvɪkln zɪç ʃnεl
Vyvíjame úsilie (na dosiahnutie)...
Wir machen Anstrengungen (zur Erreichung)...
viːɐ ˈmaxn ˈanʃtrεŋʊŋən (tsuːɐ εɐˈraiçʊŋ)
Vyvíjajú sa nové technológie...
Es werden neue Technologien entwickelt...
εs ˈveːɐdn ˈnɔyə tεçnoloˈgiːən εntˈvɪklt