vyviesť, vyvádzať

1(von) hinausführen, (pren.) bringen

Vyviedol nás z lesa.
Er führte uns aus dem Wald hinaus.
eːɐ ˈfyːɐtə ʊns aus deːm valt hɪˈnaus
Nenechaj sa tým vyviesť z rovnováhy.
Lass dich dadurch nicht aus dem Gleichgewicht bringen.
las dɪç ˈdaːdʊrç nɪçt aus deːm ˈglaiçgəvɪçt ˈbrɪŋən
Bol vyvedený z miery.
Er wurde aus dem Konzept gebracht.
eːɐ ˈvʊrdə aus deːm kɔnˈtsεpt gəˈbraxt
Policajt ma vyviedol z obchodu.
Der Polizist führte mich aus dem Geschäft hinaus.
deːɐ poliˈtsɪst ˈfyːɐtə mɪç aus deːm gəˈʃεft hɪˈnaus

2(vyparatiť) anstellen, treiben

Čo si to vyviedol?
Was hast du (da) angestellt!
vas hast duː (daː) ˈangəʃtəlt!
Nie že vyvedieš nejakú hlúposť.
Keinen Blödsinn anstellen.
ˈkainən ˈbløːtzɪn ˈanʃtεlən
Keď som jej to povedal, začala vyvádzať.
Als ich ihr es sagte, ist sie aufgebraust.
als ɪç iːɐ εs ˈzaːktəˌ ɪst ziː ˈaufgəbraust