vyspať sa

(sich) ausschlafen, s kým schlafen mit j-m

Musím sa trochu vyspať.
Ich muss mich kurz hinlegen.
ɪç mʊs mɪç kʊrts ˈhɪnleːgn
Potrebuješ sa poriadne vyspať.
Du musst dich endlich einmal ausschlafen.
duː mʊst dɪç ˈεntlɪç ˈainmaːl ˈausʃlaːfn
Dobre sa vyspi!
Schlaf gut!
ʃlaːf guːt!