vysoký

hoch, groß

Aký si vysoký?
Wie groß bist du?
viː groːs bɪst duː?
Ktorý je najvyšší vrch na svete?
Was ist der höchste Berg der Welt?
vas ɪst deːɐ ˈhøːçstə bεrk deːɐ vεlt?
Hlásil sa na vysokú školu.
Er hat sich an der Uni beworben.
eːɐ hat zɪç an deːɐ ˈʊni bəˈvɔrbn
Obaja sú na vysokej škole.
Sie sind beide an der Uni.
ziː zɪnt ˈbaidə an deːɐ ˈʊni
Nosí vysoké podpätky.
Sie trägt hohe Absätze.
ziː trεːkt ˈhoːə ˈapzεtsə
Kladú vysoké nároky na...
Sie stellen hohe Ansprüche an...
ziː ˈʃtεlən ˈhoːə ˈanʃprʏçə an
vo vyšších kruhoch
in höheren Kreisen
ɪn ˈhøːɐn ˈkraizn
vyššie/najvyššie poschodie
das höhere/höchste Stockwerk
das ˈhøːərə/ˈhøːçstə ˈʃtɔkvεrk
najvyšší predstavitelia (organizácie)
Spitzenfunktionäre f pl, die obersten Vertreter
ˈʃpɪtsnfʊŋktsionεːrəˌ diː ˈoːbɐstn fεɐˈtreːtɐ
najvyššia povolená rýchlosť
die zulässige Höchstgeschwindigkeit
diː ˈtsuːlεsɪgə ˈhøːçstgəˈʃvɪndɪçkait
ľudia od dvadsať vyššie
die Leute ab zwanzig Jahren
diː ˈlɔytə ap ˈtsvantsɪç ˈjaːrən