vyplývať

folgen, sich ergeben

Čo z toho vyplýva? (aké dôsledky)
Was folgt daraus?
vas fɔlkt daˈraus?
Z toho vyplýva, že...
Daraus folgt, dass...
daˈraus fɔlktˌ das