vyjadriť sa

sich ausdrücken, sich äußern

Vyjadrila sa presne.
Sie hat sich präzise ausgedrückt.
ziː hat zɪç prεˈtsiːzə ˈausgədrʏkt
Mohli by ste sa vyjadriť trochu jasnejšie?
Könnten Sie ein bisschen deutlicher sein?
ˈkœntn ziː ain ˈbɪsçən ˈdɔytlɪçɐ zain?
Vyjadril som sa jasne?
Habe ich mich klar ausgedrückt?
ˈhaːbə ɪç mɪç klaːɐ ˈausgədrʏkt?
Môžete sa k tomu vyjadriť?
Bitte äußern Sie sich dazu.
ˈbɪtə ˈɔysɐn ziː zɪç daˈtsuː
Nechcem sa k tomu vyjadrovať.
Ich möchte mich dazu nicht äußern.
ɪç ˈmœçtə mɪç daˈtsuː nɪçt ˈɔysɐn