vydržať

1(do konca ap.) aushalten, durchhalten

Vydrž!
Halte durch!
ˈhaltə dʊrç!
Neviem, ako dlho to vydržím. (robiť ap.)
Ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten kann.
ɪç vais nɪçtˌ viː ˈlaŋə ɪç εs ˈaushaltn kan

2(zniesť, prekonať) aushalten, ausstehen

to nevydržím.
Ich halte es nicht mehr aus.
ɪç ˈhaltə εs nɪçt meːɐ aus
Veľa vydrží. (je tvrdý)
Er hält viel aus.
eːɐ hεːlt fiːl aus
Nedá sa s ňou vydržať.
Sie ist unausstehlich.
ziː ɪst ˈʊn|ausʃteːlɪç

3(zostať v dobrom stave ap.) aushalten

V chladničke to vydrží týždeň.
Im Kühlschrank hält es sich eine Woche (frisch).
ɪm ˈkyːlʃraŋk hεːlt εs zɪç ˈainə ˈvɔxə (frɪʃ)
Ako dlho vydrží to počasie?
Wie lange wird sich das Wetter noch halten?
viː ˈlaŋə vɪrt zɪç das ˈvεtɐ nɔx ˈhaltn?
Také topánky vydržia dlho.
Solche Schuhe halten lange.
ˈzɔlçə ˈʃuːə ˈhaltn ˈlaŋə
Prímerie asi dlho nevydrží.
Der Waffenstillstand wird wohl nicht lange halten.
deːɐ ˈvafnʃtɪlʃtant vɪrt voːl nɪçt ˈlaŋə ˈhaltn