výber

Auswahl f, Wahl f

Nemal som na výber.
Ich hatte keine andere Wahl.
ɪç ˈhatə ˈkainə ˈandərə vaːl
Dám ti na výber.
Ich lasse dir die Wahl.
ɪç ˈlasə diːɐ diː vaːl
Majú tam veľký výber...
Sie haben da eine große/reiche Auswahl an...
ziː ˈhaːbn daː ˈainə ˈgroːsə/ˈraiçə ˈausvaːl an
Nedostal sa do užšieho výberu.
Er ist nicht in die engere Wahl gekommen.
eːɐ ɪst nɪçt ɪn diː ˈεŋərə vaːl gəˈkɔmən
Máš na výber.
Du hast freie Wahl.
duː hast ˈfraiə vaːl