všetko

alles, all

Všetko najlepšie k narodeninám!
Alles Gute zum Geburtstag!
ˈaləs ˈguːtə tsʊm gəˈbuːɐtstaːk!
Všetka česť!
Alle Achtung!
ˈalə ˈaxtʊŋ!
To je všetko.
Das ist alles.
das ɪst ˈaləs
A to je všetko? (už nič viac)
Ist das alles?
ɪst das ˈaləs?
Je po všetkom. (je koniec)
Das war's.
das vaːɐs
Je po všetkom. (všetko je stratené)
Es ist vorbei.
εs ɪst foːɐˈbai
To je nadnes všetko.
Das ist alles für heute.
das ɪst ˈaləs fyːɐ ˈhɔytə
Je schopný všetkého.
Er ist zu allem fähig.
eːɐ ɪst tsuː ˈaləm ˈfεːɪç
To hovorí za všetko.
Das spricht für alles.
das ʃprɪçt fyːɐ ˈaləs
Všetko ma bolí.
Alles tut mir weh.
ˈaləs tuːt miːɐ veː
To už presahuje všetky medze!
Da hört doch alles auf!
daː høːɐt dɔx ˈaləs auf!
Všetko má svoj čas.
Alles zu seiner Zeit.
ˈaləs tsuː ˈzainɐ tsait
Všetkého veľa škodí.
Allzu viel ist ungesund.
ˈaltsuː fiːl ɪst ˈʊngəzʊnt
Do tretice všetko dobré.
Aller guten Dinge sind drei.
ˈalɐ ˈguːtn ˈdɪŋə zɪnt drai
Všetko zlé je na niečo dobré.
Alles hat sein Gutes.
ˈaləs hat zain ˈguːtəs
zo všetkých síl, z celej sily
mit allen Kräften
mɪt ˈalən ˈkrεftn
podľa všetkého (ako sa zdá)
allem Anschein nach
ˈaləm ˈanʃain naːx
všetko možné
alles Mögliche
ˈaləs ˈmøːklɪçə