však

1(vysvetlenie, vyhrážka) (je)doch, aber

Však počkaj!
Na warte!, Warte nur!
na ˈvartə!ˌ ˈvartə nuːɐ!
Však ťa ten smiech prejde.
Das Lachen/Der Humor wird dir noch vergehen.
das ˈlaxn/deːɐ huˈmoːɐ vɪrt diːɐ nɔx fεɐˈgeːən

2(pobádanie na súhlas) ja, (expr.) jawohl, (všakže) nicht wahr

Je zima, však?
Es ist kalt, nicht wahr?
εs ɪst kaltˌ nɪçt vaːɐ?
Povedal si mu to, však?
Du hast es ihm gesagt, nicht wahr?
duː hast εs iːm gəˈzaːktˌ nɪçt vaːɐ?