všade

überall

Hľadal to všade.
Er hat es überall gesucht.
eːɐ hat εs yːbɐˈ|al gəˈzuːxt
Všade dookola bolo množstvo ľudí.
Überall herum waren viele Leute.
yːbɐˈ|al hεˈrʊm ˈvaːrən ˈfiːlə ˈlɔytə
Všade ma prenasleduje.
Sie verfolgt mich überall.
ziː fεɐˈfɔlkt mɪç yːbɐˈ|al
Všade, kam prišiel, ho vítali.
Überall wurde er begeistert empfangen.
yːbɐˈ|al ˈvʊrdə eːɐ bəˈgaistɐt εmˈpfaŋən
Všade dobre, doma najlepšie.
Daheim ist daheim., Daheim ist es doch am schönsten.
daˈhaim ɪst daˈhaimˌ daˈhaim ɪst εs dɔx am ˈʃøːnstn
všade na/po celom svete
überall in der Welt
yːbɐˈ|al ɪn deːɐ vεlt