volať sa

heißen

Ako sa voláš?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Volám sa...
Ich heiße...
ɪç ˈhaisə
Za slobodna sa volala...
Ihr Mädchenname war...
iːɐ ˈmεːtçənnaːmə vaːɐ
Volá sa to...
Das nennt man...
das nεnt man