venovať sa

sich widmen

Naplno sa venuje práci.
Er widmet sich ganz seiner Arbeit.
eːɐ ˈvɪdmət zɪç gants ˈzainɐ ˈarbait
Venuje sa športu.
Er treibt Sport.
eːɐ traipt ʃpɔrt
Kniha sa venuje globálnemu otepľovaniu.
Das Buch beschäftigt sich mit der globalen Erwärmung.
das buːx bəˈʃεftɪçt zɪç mɪt deːɐ gloˈbaːlən εɐˈvεrmʊŋ
Nikto sa tejto otázke nevenoval.
Mit dieser Frage hat sich niemand beschäftigt.
mɪt ˈdiːzɐ ˈfraːgə hat zɪç ˈniːmant bəˈʃεftɪçt
Mal by si sa jej viac venovať.
Du solltest ihr mehr Aufmerksamkeit schenken.
duː ˈzɔltəst iːɐ meːɐ ˈaufmεrkzaːmkait ˈʃεŋkn