veľmi

sehr, viel

Je mi to veľmi ľúto.
Es tut mir sehr leid.
εs tuːt miːɐ zeːɐ lait
Som vám veľmi zaviazaný.
Ich bin Ihnen sehr verbunden.
ɪç bɪn ˈiːnən zeːɐ ˈfεɐˈbʊndn
Veľmi sa ospravedlňujeme.
Wir entschuldigen uns sehr.
viːɐ εntˈʃʊldɪgn ʊns zeːɐ
Veľmi rád vám pomôžem!
Ich helfe Ihnen sehr gern!
ɪç ˈhεlfə ˈiːnən zeːɐ ˈgεrn!
Je mi to veľmi nepríjemné, ale...
Es ist mir sehr unangenehm, aber...
εs ɪst miːɐ zeːɐ ˈʊn|angəneːmˌ ˈaːbɐ
Ste veľmi láskavý.
Sie sind sehr nett.
ziː zɪnt zeːɐ nεt
Bol som veľmi sklamaný.
Ich wurde schwer enttäuscht.
ɪç ˈvʊrdə ʃveːɐ εntˈtɔyʃt
Bol veľmi nahnevaný.
Er war sehr verärgert.
eːɐ vaːɐ zeːɐ fεɐˈ|εrgɐt
Veľmi sa mi to páčilo.
Es gefiel mir sehr.
εs gəˈfiːl miːɐ zeːɐ
Veľmi mi na nej záleží.
Es liegt mir viel an ihr.
εs liːkt miːɐ fiːl an iːɐ
To by mi veľmi pomohlo.
Das würde sehr helfen.
das ˈvʏrdə zeːɐ ˈhεlfn
Je to veľmi nebezpečné/horľavé.
Es ist hochgefährlich/leichtentzündlich.
εs ɪst ˈhoːxgəfεːɐlɪç/ˈlaiçt|εnttsʏndlɪç
veľmi veľa
sehr viel
zeːɐ fiːl