vedľa2

nebenan, daneben

Jeho izba je vedľa.
Sein Zimmer ist nebenan.
zain ˈtsɪmɐ ɪst neːbnˈ|an
Stál som (hneď) vedľa.
Ich stand (gleich) daneben.
ɪç ʃtant (glaiç) daˈneːbn
Obchod je hneď vedľa.
Das Geschäft ist gleich um die Ecke.
das gəˈʃεft ɪst glaiç ʊm diː ˈεkə
Vedľa! (netrafil si)
Verfehlt!
fεɐˈfeːlt!
To bolo tesne vedľa.
Das war knapp daneben.
das vaːɐ knap daˈneːbn
Si úplne vedľa. (mýliš sa)
Da irrst du dich gewaltig.
daː ɪrst duː dɪç gəˈvaltɪç