vážiť

wiegen

Koľko to váži?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
Koľko vážiš?
Wie viel wiegst du?
viː fiːl viːkst duː?
Vážim 80 kíl.
Ich wiege 80 Kilogramm.
ɪç ˈviːgə ˈaxtsɪç ˈkiːlogram
Váži dvakrát toľko čo ja.
Er wiegt doppelt so viel wie ich.
eːɐ viːkt ˈdɔplt zoː fiːl viː ɪç