varovať

warnen

Varujem ťa.
Ich warne dich.
ɪç ˈvarnə dɪç
Varoval ho, aby to nerobil.
Er hat ihn davor gewarnt, es zu tun.
eːɐ hat iːn daˈfoːɐ gəˈvarntˌ εs tsuː tuːn
Niekto ho musel varovať.
Jemand muss ihn gewarnt haben.
ˈjeːmant mʊs iːn gəˈvarnt ˈhaːbn
Varoval som ťa, ale nechcel si ma počúvať.
Ich habe dich gewarnt, aber du wolltest mich nicht hören.
ɪç ˈhaːbə dɪç gəˈvarntˌ ˈaːbɐ duː ˈvɔltəst mɪç nɪçt ˈhøːrən
bez varovania
ohne Warnung
ˈoːnə ˈvarnʊŋ