väčšina

Mehrheit f von j-m/etw., j-s/etw.

Väčšinu z nich nepoznám.
Die meisten von ihnen kenne ich nicht.
diː ˈmaistn fɔn ˈiːnən ˈkεnə ɪç nɪçt
Väčšinu času som strávil doma.
Die meiste Zeit habe ich zu Hause verbracht.
diː ˈmaistə tsait ˈhaːbə ɪç tsuː ˈhauzə fεɐˈbraxt
Väčšina ľudí si myslí, že...
Die meisten Leute/Menschen meinen, dass...
diː ˈmaistn ˈlɔytə/ˈmεnʃn ˈmainənˌ das
prevažná/drvivá väčšina
die überwältigende Mehrheit
diː yːbɐˈvεltɪgndə ˈmeːɐhait
vo väčšine prípadov
in den meisten Fällen
ɪn deːn ˈmaistn ˈfεlən