v, vo

in, (časovo) um, an

V dome nie je elektrina.
Das Haus ist nicht ans Stromnetz angeschlossen.
das haus ɪst nɪçt ans ˈʃtroːmnεts ˈangəʃlɔsn
Bolo to v televízii.
Das war/lief im Fernsehen.
das vaːɐ/liːf ɪm ˈfεrnzeːən
Bolo to neskoro v noci.
Es war spät in der Nacht.
εs vaːɐ ʃpεːt ɪn deːɐ naxt
V správny čas na správnom mieste.
Zur rechten Zeit am rechten Ort.
tsuːɐ ˈrεçtn tsait am ˈrεçtn ɔrt
Odišiel v stredu/piatok.
Er ist am Mittwoch/Freitag abgefahren.
eːɐ ɪst am ˈmɪtvɔx/ˈfraitaːk ˈapgəfaːrən
Som v škole/práci.
Ich bin in der Schule/Arbeit.
ɪç bɪn ɪn deːɐ ˈʃuːlə/ˈarbait
Stretol som ho v autobuse/v lietadle/vo vlaku.
Ich habe ihn im Bus/Flugzeug/Zug getroffen.
ɪç ˈhaːbə iːn ɪm bʊs/ˈfluːktsɔyk/tsuːk gəˈtrɔfn
Je v ťahu.
Er ist fort.
eːɐ ɪst fɔrt
Veríš v Boha?
Glaubst du an Gott?
glaupst duː an gɔt?
Si v poriadku?
Bist du in Ordnung?
bɪst duː ɪn ˈɔrdnʊŋ?
Keby som vyhral v lotérii...
Wenn ich in der Lotterie gewinnen würde...
vεn ɪç ɪn deːɐ lɔteˈriː gəˈvɪnən ˈvʏrdə
V porovnaní s...
Im Vergleich zu..., Neben...
ɪm fεɐˈglaiç tsuːˌ ˈneːbn
majstrovstvá sveta v hokeji
Eishockey-Weltmeisterschaft f
ˈaishɔkevεltmaistɐʃaft
Je v tom. (tehotná)
Sie ist schwanger.
ziː ɪst ˈʃvaŋɐ