uviesť

1(povedať, napísať) anführen, angeben

Uvediem príklad.
Ich nenne ein Beispiel.
ɪç ˈnεnə ain ˈbaiʃpiːl
Uveďte svoje meno a priezvisko.
Geben Sie Ihren Namen und Nachnamen an.
ˈgeːbn ziː ˈiːrən ˈnaːmən ʊnt ˈnaːxnaːmən an
Uveďte, prosím, dátum vášho narodenia.
Geben Sie Ihr Geburtsdatum an.
ˈgeːbn ziː iːɐ gəˈbuːɐtsdaːtʊm an

2(do istého stavu) setzen, bringen

Uviedol si ma do rozpakov.
Du hast mich in Verlegenheit gebracht.
duː hast mɪç ɪn fεɐˈleːgnhait gəˈbraxt
Program uvádzal/uvádza...
Die Sendung wurde/wird von... moderiert.
diː ˈzεndʊŋ ˈvʊrdə/vɪrt fɔn... modəˈriːɐt
Warner Bros. uvádza...
Warner Bros. präsentiert...
ˈwɔːrnər ˈbrʌðəz prεzεnˈtiːɐt
Čoskoro to bude uvedené do prevádzky.
Es wird bald in Betrieb gesetzt.
εs vɪrt balt ɪn bəˈtriːp gəˈzεtst