určiť

bestimmen, feststellen

Určil ho za svojho nástupcu.
Er hat ihn zu seinem Nachfolger bestimmt.
eːɐ hat iːn tsuː ˈzainəm ˈnaːxfɔlgɐ bəˈʃtɪmt
Tie peniaze sú určené na...
Das Geld ist für... bestimmt.
das gεlt ɪst fyːɐ... bəˈʃtɪmt
List nie je určený vám.
Der Brief ist nicht an Sie adressiert.
deːɐ briːf ɪst nɪçt an ziː adrεˈsiːɐt
Kniha je určená najmä deťom.
Das Buch ist vor allem für Kinder bestimmt.
das buːx ɪst foːɐ ˈaləm fyːɐ ˈkɪndɐ bəˈʃtɪmt
Vie určiť čas podľa polohy slnka.
Er kann die Zeit nach der Sonnenposition ermitteln.
eːɐ kan diː tsait naːx deːɐ ˈzɔnənpozitsioːn εɐˈmɪtln
Aké faktory určujú ľudskú povahu?
Welche Faktoren bestimmen den menschlichen Charakter?
ˈvεlçə ˈfaktoːrən bəˈʃtɪmən deːn ˈmεnʃlɪçn kaˈraktɐ?