účel

Zweck m, Absicht f

Aký je účel vašej návštevy?
Was ist das Ziel Ihres Besuches?
vas ɪst das tsiːl ˈiːrəs bəˈzuːxəs?
Splnilo to (svoj) účel?
Hat das (seinen) Zweck erfüllt?
hat das (ˈzainən) tsvεk εɐˈfʏlt?
darovaný na dobročinné účely
für Wohltätigkeitszwecke/zu Wohltätigkeitszwecken gespendet
fyːɐ ˈvoːltεːtɪçkaitstsvεkə/tsuː ˈvoːltεːtɪçkaitstsvεkn gəˈʃpεndət
na tento účel
zu diesem Zweck
tsuː ˈdiːzəm tsvεk
Účel svätí prostriedky.
Der Zweck heiligt die Mittel.
deːɐ tsvεk ˈhailɪçt diː ˈmɪtl