u

bei, (miestne blízko) an

Bývam u rodičov/priateľa.
Ich wohne bei den Eltern/meinem Freund.
ɪç ˈvoːnə bai deːn ˈεltɐn/ˈmainəm frɔynt
Je u známych. (na návšteve)
Er ist bei Bekannten (zu Besuch).
eːɐ ɪst bai bəˈkantn (tsuː bəˈzuːx)
Zastav sa u mňa.
Komm bei mir vorbei.
kɔm bai miːɐ foːɐˈbai
u nás
bei uns
bai ʊns
u lekára
beim Arzt
baim aːɐtst