týkať sa

betreffen, angehen

To sa ťa netýka.
Das geht dich nichts an.
das geːt dɪç nɪçts an
Čo sa mňa týka...
Was mich betrifft...
vas mɪç bəˈtrɪft
Týka sa to každého z nás.
Das betrifft uns alle.
das bəˈtrɪft ʊns ˈalə
Týka sa to aj teba. (platí to)
Das gilt auch für dich.
das gɪlt aux fyːɐ dɪç