tušiť

ahnen, wittern

Kto to mohol tušiť?
Wer konnte das ahnen?
veːɐ ˈkɔntə das ˈaːnən?
Vôbec netuším.
Keine Ahnung.
ˈkainə ˈaːnʊŋ
Tušíš vôbec...?
Hast du überhaupt eine Ahnung...?
hast duː yːbɐˈhaupt ˈainə ˈaːnʊŋ?
Tuším, že sa volá...
Ich vermute, er heißt...
ɪç fεɐˈmuːtəˌ eːɐ haist
Tušila som to od začiatku.
Ich habe es von Anfang an geahnt.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈ|aːnt