tušenie

(Vor)Ahnung f

Mal som také tušenie, že...
Ich hatte so eine Ahnung, dass...
ɪç ˈhatə zoː ˈainə ˈaːnʊŋˌ das
Nemám najmenšie tušenie.
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː gəˈrɪŋstə ˈaːnʊŋ
zlé/neblahé tušenie
eine böse Vorahnung haben
ˈainə ˈbøːzə ˈfoːɐ|aːnʊŋ ˈhaːbn