trvať

1(istý čas) (an)dauern

Ako dlho trvá let?
Wie lange dauert der Flug?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ fluːk?
Ako dlho to potrvá? (zaberie)
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Trvá to nejaký čas, ale...
Es dauert eine Weile, aber...
εs ˈdauɐt ˈainə ˈvailəˌ ˈaːbɐ
Trvalo to hodinu.
Es hat eine Stunde gedauert.
εs hat ˈainə ˈʃtʊndə gəˈdauɐt
Chvíľu to potrvá.
Es wird eine Weile dauern.
εs vɪrt ˈainə ˈvailə ˈdauɐn
Nech ti to dlho netrvá.
Beeil dich.
bəˈ|ail dɪç
Čo im to tak dlho trvá?
Was machen sie so lange?
vas ˈmaxn ziː zoː ˈlaŋə?
Obliekanie jej trvá celú večnosť.
Sie zieht sich eine Ewigkeit an.
ziː tsiːt zɪç ˈainə ˈeːvɪçkait an
Nič netrvá večne.
Nichts dauert ewig.
nɪçts ˈdauɐt ˈeːvɪç

2(na svojom ap.) bestehen, beharren

Trváte na tom?
Bestehen Sie darauf?
bəˈʃteːən ziː daˈrauf?
Trvám na tom.
Ich bestehe darauf.
ɪç bəˈʃteːə daˈrauf
Pokiaľ na tom trváte...
Falls Sie darauf bestehen...
fals ziː daˈrauf bəˈsteːən
Musím trvať na tom, aby tam išiel.
Ich muss darauf bestehen, dass er hingeht.
ɪç mʊs daˈrauf bəˈsteːənˌ das eːɐ ˈhɪngeːt
trvať na svojom
bei seiner Meinung bleiben, auf seiner Meinung beharren
bai ˈzainɐ ˈmainʊŋ ˈblaibnˌ auf ˈzainɐ ˈmainʊŋ bəˈharən