točiť sa

sich drehen

Točí sa mi hlava.
Mir wird schwindelig.
miːɐ vɪrt ˈʃvɪndəlɪç
Všetko sa točí okolo...
Alles dreht sich um...
ˈaləs dreːt zɪç ʊm